ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες / Τμήματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο με βάση τον Περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999 (αρ. 86(ι)) έχει διάφορες αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την προσφορά υπηρεσιών προς τους κατοίκους με στόχο την καλύτερη διαβίωση βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Καθαριότητα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα, το φωτισμό και την ελεύθερη χρήση των οδών και των  γεφυριών. Προνοεί για την καθαριότητα και την υγιεινή της κοινότητας με τη συλλογή και αποκομιδή των σκυβάλων. Μεριμνά και ελέγχει τη διατήρηση και την προστασία της καλής εμφάνισης της κοινότητας, καθώς και του φυσικού της περιβάλλοντος.

Υδατοπρομήθεια

Το Κοινοτικό Συμβούλιο παρέχει και φροντίζει για την παροχή κατάλληλου και επαρκούς πόσιμου νερού για οικιακούς σκοπούς. Έχει καθήκον για τη συντήρηση, βελτίωση και έλεγχο του δικτύου υδατοπρομήθειας εντός των ορίων της κοινότητας.

Σχολική Εφορεία Τερσεφάνου

Παράλληλα το Κοινοτικό Συμβούλιο Τερσεφάνου έχει την αρμοδιότητα και της Σχολικής Εφορείας. Στην κοινότητα λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο με 100 περίπου μαθητές. Είναι κτισμένο από το 1922 και έχει επεκταθεί κτιριακά σε 2 φάσεις.

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο λειτουργεί με 25 μαθητές. Το 2008 κτίστηκε νέο νηπιαγωγείο ενώ το παλιό κατεδαφίστηκε λόγω φθοράς.

Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει τακτικά και με την στενή συνεργασία που έχει με το Υπουργείο Παιδείας, την Διεύθυνση των σχολείων  και τους Συνδέσμους Γονέων προωθεί έργα, όπως κτιριακές επεκτάσεις κατασκευή στεγάστρων, τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας και πλαστικού τάπητα, κτιριακές συντηρήσεις κ.α.)

Κοινωνικό-Πολιτιστική Δράση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ιδρύει, συντηρεί, και βελτιώνει μέσα στα όρια της κοινότητας πάρκα, γήπεδα αθλοπαιδιών, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α

Διοργανώνει και επιβλέπει εκδηλώσεις: καλλιτεχνικές, πολιτιστικές , αθλητικές  και άλλες.

Συγκεκριμένα διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

• Πανήγυρης της Αγίας Μαρίνας 16 και 17 Ιουλίου
• Δευτέρα του Πάσχα
• Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
• Θεατρικές παραστάσεις
• Εκδρομή των συνταξιούχων
• και από το 2024 καθιερώθηκε το Φεστιβάλ καραόλου