ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφική Περιοχή

Οι κάτοικοι της κοινότητας Τερσεφάνου από τα πολύ παλιά χρόνια ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα υποστατικά των προβάτων τους βρίσκονταν δίπλα από τα σπίτια τους, όμως με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκε κτηνοτροφική περιοχή βορειοδυτικά της κοινότητας. 

Στην κοινότητα σήμερα καλλιεργούνται σιτηρά (κυρίως κριθάρι), νομευτικά φυτά, λαχανικά, ελιές, αμυγδαλιές, χαρουπιές καθώς και λίγες συκιές και εσπεριοειδή.