ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΑ

Προγραμματισμένα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

Η συνέχιση της επιτυχημένης προσπάθειας για ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητας βασίζεται σε μια σειρά προγραμματισμένων έργων.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. 207, 208, 209 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΕΜ. 293, Φ/ΣΧ. 50/4112V01 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Βιομηχανική Ζώνη Β1 Εκπόνηση μελετών ενεργοποίησης της Βιομηχανικής Ζώνης Β1
Οικιστική ζώνη Επέκταση της οικιστικής ζώνης
Πάρκο Τοποθέτηση πολυπαιχνιδιού στο πάρκο Συνοικισμού
Νέο Κοιμητήριο Ανεύρεση χώρου για δημιουργία νέου κοιμητηρίου