ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πρώην Πρόεδροι

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Την κοινότητα της Τερσεφάνου υπηρέτησαν αρκετοί άνθρωποι από διάφορες θέσεις. Σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να δούμε μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν την κοινότητα από τη θέση τους στο κοινοτικό συμβούλιο του χωριού.

Την περίοδο μέχρι το 1967 πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν ο Μηνάς Συλβέστρος.

1967-1979

Πρόεδρος: Γεώργιος Χρίστου

1980-1982

Πρόεδρος: Μίκης Αντωνίου

1983 – 1994

Πρόεδρος: Λοϊζος Φώκου

Αν. Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Μέλη: Δημήτρης Στυλιανού, Κυριάκος Δεσπότης, Βάσος Μιχαήλ

1995 - 2001

Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Κυριάκος Δεσπότης

Μέλη: Βάσος Μιχαήλ, Νίκος Χ΄Κωσταντής, Αδάμος Μαυρή

2002 – 2006

Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Αδάμος Μαυρή

Μέλη: Νίκος Μολέσκης, Κωστάκης Νικολάου, Μιχαλάκης Νέστωρος (απεβίωσε τον 11/2005 και τον αντικατέστησε ο Άγγελος Μαυρή), Νίκος Χ΄΄Κωσταντή, Μιχαλάκης Νικολάου

2007 – 2011

Πρόεδρος: Τάκης Παναγή

Αν. Πρόεδρος: Μαρίνα Δημητρίου Ίσσα

Μέλη: Νίκος Μολέσκη, Μηνάς Γεωργίου, Καλλής Χαραλάμπους, Πωλίνα Ιωάννου Σιακού, Μιχαλάκης Νικολάου, Παναγιώτης Χ΄Παναγιώτου, Θεόδουλος Παναγιώτου

2012 – 2016

Πρόεδρος: Καλλής Παπαντωνίου(απεβίωσε 11/2012) Τον Δεκέμβριο 2012 εκλέγηκε Πρόεδρος ο Νέστορας Μιχαήλ 

Αν. Πρόεδρος: Νέστορας Μιχαήλ. Τον Δεκέμβριο 2012 ανέλαβε ο Γεώργιος Μ.Γεωργίου

Μέλη: Γεώργιος Μ. Γεωργίου, Γιακουμής Γιακουμή, Νικόλαος Ζαχαρίου, Φίλιππος Καλλή, Μιχάλης Μιχαήλ, Νίκος Μολέσκη, Θεόδουλος Παναγιώτου, Παναγιώτης Χ’ Παναγιώτου (ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2012)