ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η φύση στο Τερσεφάνου

Το χωριό είναι κτισμένο στην παράκτια πεδιάδα της Λάρνακας, σε μέσο υψόμετρο 50 μέτρων. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι γενικά καμπίσιο, το δε υψόμετρο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι κάτω των 100 μέτρων. Το τοπίο της περιοχής είναι διαμελισμένο από το φράγμα Κιτίου.

Η Τερσεφάνου δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 360 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή της καλλιεργούνται σιτηρά (κυρίως κριθάρι), νομευτικά φυτά, λαχανικά, ελιές αμυγδαλιές, χαρουπιές καθώς και λίγες συκιές και εσπεριδοειδή.

Το χωριό περιλαμβάνεται στο μεγάλο αρδευτικό έργο του Νότιου Αγωγού και έχει ωφεληθεί στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του, με την άρδευση έκτασης γης 147 εκταρίων. Στην έκταση αυτή προωθείται η εφαρμογή σχεδίου αναδασμού.


Δύο χιλιόμετρα βορειανατολικά του χωριού, και μέσα στα διοικητικά του όρια βρίσκεται κτισμένο, πάνω στο ποταμό Τρέμιθο, το ομώνυμο φράγμα χωρητικότητας 1.614.000 μ3. Σκοπός του φράγματος είναι η άρδευση, μαζί με γεωτρήσεις της περιοχής, μιας έκτασης γης 663 εκταρίων που καλλιεργείται κυρίως με λαχανικά. Από το φράγμα του Τρέμιθου αρδεύεται και έκταση του χωριού Τερσεφάνου.