ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κοινοτικό Συμβούλιο

2017 - 2024

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Κοινοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Ζαχαρίου

Κοινοτικός Σύμβουλος

Σταύρος Μαυρής

Κοινοτικός Σύμβουλος

Μιχάλης Μιχαήλ

Κοινοτικός Σύμβουλος (αποχώρησε τον Ιούνιο 2022)

Λουίζα Νικολάου Σταύρου

Κοινοτικός Σύμβουλος

Πανίκος Παναγή

Κοινοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Παναγιώτου

Κοινοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Χ’Παναγιώτου

Κοινοτικός Σύμβουλος (ανέλαβε τον Ιούλιο 2022)

Νίκος Ελευθερίου