ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Γεωγραφία & Πληθυσμός

Η κοινότητα της Τερσεφάνου βρίσκεται στην επαρχία της Λάρνακας και απέχει 14 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρνακας.

Το χωριό είναι κτισμένο στην παράκτια πεδιάδα της Λάρνακας, σε μέσο υψόμετρο 50 μέτρων. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι γενικά καμπίσιο, το δε υψόμετρο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι κάτω των 100 μέτρων. Το τοπίο της περιοχής είναι διαμελισμένο από τον ποταμό Τρέμιθο.

Η Τερσεφάνου

Είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας και απέχει 14 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λάρνακας, 67 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και 63 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λεμεσού. Από συγκοινωνιακής άποψης η Τέρσεφανου συνδέεται στα νοτιοανατολικά με το χωριό Κίτι (3 χιλιόμετρα) και μέσω του αυτοκινητόδρομου με την Λάρνακα. Συνορεύει με τα χωριά Κίτι, Δρομολαξιά, Κλαυδιά, Αλεθρικό και Κιβισίλι. Η έκταση της κοινότητας είναι 19,644 km2 και δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 360 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή της καλλιεργούνται σιτηρά (κυρίως κριθάρι), νομευτικά φυτά, λαχανικά, ελιές αμυγδαλιές, χαρουπιές καθώς και λίγες συκιές και εσπεριδοειδή.
Το χωριό περιλαμβάνεται στο μεγάλο αρδευτικό έργο του Νότιου Αγωγού και έχει ωφεληθεί στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του, με την άρδευση έκτασης γης 147 εκταρίων. Στην έκταση αυτή προωθείται η εφαρμογή σχεδίου αναδασμού.

Μακρόχρονη Ιστορία

Η κοινότητα στη μακρόχρονη ιστορία της γνώρισε μεγάλες πληθυσμιακές αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα το 1881 οι κάτοικοι του χωριού ήταν 198, αυξήθηκαν το 1891 στους 229 και το 1901 στους 314. Το 1911 οι κάτοικοι ανήλθαν στους 382 για να μειωθούν στους 350 το 1921. Το 1931 οι κάτοικοι αυξήθηκαν στους 353 και το 1946 στους 474. Στην απογραφή του 1960 οι κάτοικοι μειώθηκαν στους 458 για να αυξηθούν στους 506 το 1973 και στους 575 το 1976. Μετά το 1976 στην Τερσεφάνου δημιουργήθηκαν σε τρεις περιοχές συνοικισμοί αυτοστέγασης για τις ανάγκες των εκτοπισμένων με αποτέλεσμα στην απογραφή του 1982 οι κάτοικοι του χωριού να ανέλθουν στους 700. Μετά το 1995 έγιναν διαχωρισμοί οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα αλλά και επιπρόσθετοι συνοικισμοί αυτοστέγασης που προσέλκυσαν πολλά νεαρά ζευγάρια να εγκατασταθούν στην κοινότητα και να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους εδώ. Μετά το 2008 κτίστηκαν πολλά συγκροτήματα με διαμερίσματα και κατοικίες. Σήμερα στην κοινότητα διαμένουν περίπου 2000 κάτοικοι.