ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Οργανόγραμμα

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου απαρτίζεται από τρία άτομα γραφειακού και πέντε εργατικού προσωπικού. Εργάζονται εντατικά και με άψογη συνεργασία για την ευημερία και ανάπτυξη της κοινότητας.

Εργατικό Προσωπικό από τον 9/2008

Χριστάκης Γιασουμή

Εργατικό Προσωπικό από τον 9/2008

Νικόλας Νικολάου

Εργατικό Προσωπικό από τον 4/2021

Μάριος Χρίστου

Εργατικό Προσωπικό από τον 4/2021

Νεκτάριος Κανίκλης

Εργατικό Προσωπικό από τον 7/2023

Μάριος Κωστή