ΜΕΝΟΥ
ΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κίονες και κιονόκρανα

Στον περίβολο των εκκλησιών της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Νεκταρίου υπάρχουν διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία, αρκετοί κίονες και κιονόκρανα που χρονολογούνται στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, 5ο αιώνα.

Πιθανόν να προέρχονται από αρχαία βασιλική εκκλησία που βρισκόταν στην περιοχή αλλά καταστράφηκε.
Στην περιοχή του χωριού υπάρχει αρχαιολογικός χώρος των προϊστορικών χρόνων.