19/08/2019
Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου προς τα επιμορφωτικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εγκρίθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:

Χώρος διδασκαλίας Δημοτικό Σχολείο Τερσεφάνου εάν συμπληρωθούν τουλάχιστον 9 άτομα για το κάθε πρόγραμμα.

Έναρξη και λήξη Μαθημάτων Αρχές Νοεμβρίου 2019 μέχρι τέλος Μαίου 2020 και εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερις (24) διδακτικές συναντήσεις μίαν φορά την βδομάδα, διάρκειας ενενήντα (90) λεπτών.

Δίδακτρα πενήντα πέντε 55 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο και Θα καταβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2019. Οι δηλώσεις εγγραφής στα διάφορα προσφερόμενα θέματα Θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας www.moec.gov.cy/epimorfotika.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτίνεστε στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τερσεφάνου.